Mặt bằng Officetel The Sun Avenue

căn hộ The Sun Avenue

Mặt bằng Officetel tầng 1-2 của khối đế tháp SAV7  – SAV8 dự án  căn hộ The Sun Avenue

căn hộ The Sun Avenue

Mặt bằng Officetel tầng 3 của khối đế tháp SAV7 & SAV8 dự án căn hộ The Sun Avenue

căn hộ The Sun Avenue

Mặt bằng Officetel tầng 5 – 10 của khối đế tháp SAV8 dự án căn hộ The Sun Avenue

căn hộ The Sun Avenue

Mặt bằng Officetel tầng 11 – 26 của khối đế tháp SAV8 dự án căn hộ The Sun Avenue

0913756339